śrutowanie

Oddajemy do Państwa dyspozycji komorę śrutowniczą o wymiarach wewnętrznych 12,5 x 5 x 3 m.
Oferujemy usługę czyszczenia strumieniowo-ściernego, za pomocą śrutowania, elementów metalowych: kształtowników, blach, konstrukcji stalowych i innych elementów metalowych.
Nasze zdolności produkcyjne pozwalają na obróbkę elementów o wymiarach:
maksymalna długość: 12.000 mm
maksymalna szerokość: 4.000 mm
maksymalna wysokość: 2.900 mm
maksymalny ciężar: 8.000 kg

Czyścimy stal w zakresie czterech stopni skorodowania: A, B, C lub D.
Czyszczenie strumieniowo-ścierne jest niezbędną czynnością poprzedzającą proces malowania lub galwanizowania stali.
Materiał do śrutowania musi mieć powierzchnię odtłuszczoną, suchą, bez śladów zaolejenia i mokrej farby.
Wady szwów spawalniczych, rozwarstwienia, ostre krawędzie ujawniające się podczas obróbki strumieniowo-ściernej powinny być usunięte.

Śrutowanie - stopnie czyszczenia powierzchni
W zależności od wymogów możemy uzyskać następujące klasy przygotowania powierzchni (wg. normy PN-ISO 8501-1):

klasa Sa 1 – zgrubne czyszczenie strumieniowo-ścierne - likwiduje tłuste plamy, rdzę, powłokę malarską oraz obce zanieczyszczenia
klasa Sa 2 – gruntowne czyszczenie strumieniowo-ścierne – dopuszczalne są szczątkowe zanieczyszczenia przylegające do powierzchni
klasa Sa 2,5 – bardziej gruntowne czyszczenie strumieniowo-ścierne, akceptowalne są drobne ślady zanieczyszczeń, np. w postaci kropek
klasa Sa 3 – daje efekt stali jednolitej metalicznie, tzw. biały metal. W praktyce do osiągnięcia dla nowych elementów
Czynniki, które decydują o ostatecznym rezultacie procesu śrutowania to ciśnienie sprężonego powietrza, ścierniwo (czyli jego rodzaj, kształt oraz i wymiar), kąt strumienia oraz odległość dyszy od powierzchni.

Nasza śrutownia należy do najnowocześniejszych zakładów tego typu w regionie. Jesteśmy w stanie zapewnić najwyższą klasę antykorozyjną C5 przez połączenie cynkowania ogniowego z malowaniem proszkowym i specjalistycznym zmatowieniu powierzchni cynkowanej w naszej śrutowni. Możliwość negocjacji cen !

Piaskowanie

Piaskowanie – proces technologiczny polegający na czyszczeniu lub kształtowaniu dowolnej powierzchni materiałem ściernym w strumieniu sprężonego powietrza, ewentualnie cieczy.
Efekt piaskowania jest podobny do szlifowania, jednak czyszczona powierzchnia jest równiejsza i uzyskuje wymaganą do malowania szorstkość, a także nie ma problemów z czyszczeniem trudno dostępnych rogów lub zakrzywień.
Występują następujące klasy piaskowania, od najlepszej: SA3, SA2.5, SA2, SA1 oraz "stoczniowe" – SA1.5. Klasa SA3 możliwa jest do uzyskania tylko na nowej blasze.