Estakady ciepłownicze. Projekt, wykonanie konstrukcji, malowanie i montaż.

Oferujemy:
Modernizacje i remonty instalacji technologicznych, estakad i ciągów technologicznych oraz konstrukcji stalowych obiektów przemysłowych;
Antykorozja i regeneracja konstrukcji stalowych;
Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne;
Rurociągi gazu koksowniczego;
Montaż konstrukcji stalowych szybów wind towarowo-osobowych;

Nasze realizacje :